Educació Infantil i Primària

A Can Solà podem oferir diferents eixos per organitzar les activitats.  Cada eix aborda una temàtica diferent sobre la qual girarà tota l’estada a la casa.

Els alumnes rebran la setmana abans de l’inici de les colònies una carta introductòria que ajudarà a preparar l’ambient i a crear una certa expectativa.